Anexate

Anexate inj 0,5 mg

anexate, fy. Flumazenil

Trieda: antidotum

Mechanizmus: antagonizuje účinok benzodiazepínov tým, že s nimi súťaží o väzbu na špecifické receptory v mozgu

Indikácia: otrava benzodiazepínmi (diazepam, dormicum, defobin, rudotel, ansilan, lexaurin, oxazepam, frontin, neurol, xanax, grandaxin)

Kontraindikácia:

  • otrava tricyklickými antidepresívami (riziko krčov)
  • zmiešaná otrava s látkami, ktoré spôsobujú krče (kokain, amfetaminy, tricyklické antidepresíva)

Vedl. účinky: u pacienta, ktorý má abusus benzodiazepínov môže vyvolať akútny životohrozujúci syndróm z odňatia

Dávkovanie: 0,2 – 0,5 mg i.v. opakovane po 1 – 2 min do maximálnej dávky 3 mg

Deti: 0,002 mg/kg i.v. opakovane á 1 min do 0,04 mg/kg

Poznámka: má polčas 40 – 80 min, naproti tomu niektoré benzodiazepíny (napr. diazepam) oveľa dlhší. Preto cca. po 30 min prestáva účinkovať a môžu sa obnoviť príznaky predávkovania benzodiazepínmi s poruchou vedomia a útlmom dýchania