Medzinárodná klasifikácia chorôb

Zahŕňa: choroby, ktoré sa všeobecne pokladajú za chytľavé, nákazlivé alebo prenosné

Nezahŕňa: nosičstvo alebo podozrivé nosičstvo infekčnej choroby (Z22.-) určité miestne infekcie – pozrite kapitoly vo vzťahu k jednotlivým telovým sústavám, systémom infekčné a parazitárne choroby komplikujúce ťarchavosť, pôrod a popôrodie okrem pôrodníckeho tetanu a choroby vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (O98.-) infekčné a parazitárne choroby špecifické pre perinatálnu periódu okrem tetanu novorodencov, vrodeného syfilisu, perinatálnej gonokokovej infekcie a perinatálnej choroby vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (P35 – P39) chrípku a ostatné akútne respiračné infekcie (J00 – J22) Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek A00 – A09 Črevné infekčné choroby A15 – A19 Tuberkulóza A20 – A28 Bakteriálne zoonózy A30 – A49 Iné bakteriálne choroby A50 – A64 Infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania A65 – A69 Iné spirochétové choroby A70 – A74 Iné choroby vyvolané chlamýdiami A75 – A79 Riketsiózy A80 – A89 Vírusové infekcie centrálneho nervového systému A90 – A99 Vírusové horúčky a vírusové hemoragické horúčky prenášané článkonožcami B00 – B09 Vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice B15 – B19 Vírusová hepatitída B20 – B24 Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] B25 – B34 Iné vírusové choroby B35 – B49 Mykózy B50 – B64 Protozoárne choroby B65 – B83 Helmintózy B85 – B89 Zavšivenie – pedikulóza, svrab – akarióza a iné zamorenie B90 – B94 Neskoré následky infekčných a parazitárnych chorôb B95 – B97 Bakteriálne, vírusové a iné infekčné agensy B99 Iné infekčné choroby

Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek C00 – C75 Primárne alebo predpokladané primárne zhubné (malígne) nádory určenej lokalizácie okrem lymfatického (miazgového), hematopoetického (krvotvorného) a príbuzného tkaniva C00 – C14 Pera, ústna dutina, hltan C15 – C26 Tráviace orgány C30 – C39 Dýchacie a vnútrohrudníkové orgány C40 – C41 Kosť a kĺbová chrupka C43 – C44 Melanóm a iné zhubné nádory kože C45 – C49 Mezotel a mäkké tkanivo C50 Prsník C51 – C58 Ženské pohlavné orgány C60 – C63 Mužské pohlavné orgány C64 – C68 Močová sústava C69 – C72 Oko, mozog a iné časti centrálneho nervového systému C73 – C75 Štítna žľaza a iné žľazy s vnútorným vylučovaním C76 – C80 Zhubné nádory nepresne určených, sekundárnych a nešpecifikovaných (NS) lokalizácií C81 – C96 Primárne alebo predpokladané primárne zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva C97 Zhubné nádory s viacnásobným primárnym výskytom na rozličných miestach D00 – D09 Karcinómy in situ D10 – D36 Nezhubné nádory D37 – D48 Nádory neurčitého alebo neznámeho správania
Nezahŕňa: autoimunitné (systémové) choroby NS (M35.9) daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 – P96) komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 – O99) kongenitálne chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 – Q99) choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 – E90) chorobu vyvolanú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (B20 – B24) poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98) nádory (C00 – D48) subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99) Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek D50 – D53 Nutričné anémie D55 – D59 Hemolytické anémie D60 – D64 Aplastické a iné anémie D65 – D69 Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby D70 – D77 Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov D80 – D89 Určité poruchy imunitného mechanizmu Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky D63* Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde D77* Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri chorobách zatriedených inde

Poznámka: V II. kapitole sú zatriedené všetky nádory bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú funkčne aktívne. Príslušné kódy z tejto kapitoly (E05.8, E07.0, E16 – E31, E34.-) možno použiť podľa potreby ako doplnkové kódy na označenie funkčnej aktivity nádorov a ektopického endokrinného tkaniva, alebo hyperfunkcie a hypofunkcie endokrinných žliaz uvádzanej v spojitosti s neopláziami a inými chorobami zatriedenými inde. Nezahŕňa: Komplikácie v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí (O00 – O99) Subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99) Prechodné endokrinné a metabolické poruchy špecifické pre plod a novorodenca (P70 – P74) Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek E00 – E07 Choroby štítnej žľazy E10 – E14 Diabetes mellitus E15 – E16 Iné poruchy regulácie glukózy a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy E20 – E35 Choroby ostatných endokrinných žliaz E40 – E46 Choroby z podvýživy – malnutrícia E50 – E64 Iné nedostatky vo výžive E65 – E68 Tučnota a iná nadmerná výživa E70 – E90 Metabolické poruchy Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky E35* Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri chorobách zatriedených inde E90* Nutričné a metabolické poruchy pri chorobách zatriedených inde
Zahŕňa: poruchy psychického vývinu Nezahŕňa: subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99) Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek F00 – F09 Organické duševné poruchy vrátane symptomatických F10 – F19 Poruchy psychiky správania zapríčinené užitím (užívaním) psychoaktívnych látok F20 – F29 Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi F30 – F39 Afektívne poruchy F40 – F48 Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy F50 – F59 Poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi F60 – F69 Poruchy osobnosti a správania dospelých F70 – F79 Duševná zaostalosť – mentálna retardácia F80 – F89 Poruchy psychického vývinu F90 – F98 Poruchy správania a emočné poruchy vznikajúce zväčša v detstve a počas dospievania F99 Nešpecifikovaná duševná porucha Hviezdičkami sú označené tieto položky F00* Demencia pri Alzheimerovej chorobe F02* Demencia pri iných chorobách zatriedených inde
Nezahŕňa: daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 – P96) infekčné a parazitárne choroby (A00 – B99) komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 – O99) kongenitálne chyby, znetvorenia, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 – Q99) choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 – E90) poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98) nádory (C00 – D48) subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99) Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek G00 – G09 Zápalové choroby centrálneho nervového systému G10 – G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém G20 – G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti G30 – G32 Iné degeneratívne choroby nervového systému G35 – G37 Demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému G40 – G47 Epizodické a záchvatové poruchy G50 – G59 Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí G60 – G64 Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému G70 – G73 Choroby nervovosvalovej platničky a svalu G80 – G83 Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy G90 – G99 Iné poruchy nervového systému
Nezahŕňa: daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 – P96) infekčné a parazitárne choroby (A00 – B99) komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 – O99) kongenitálne chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 – Q99) choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 – E90) poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 – T98) nádory (C00 – D48) subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R00 – R99) Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek H00 – H06 Choroby mihalníc, slzných orgánov a očnice H10 – H13 Choroby spojovky H15 – H22 Choroby bielka, rohovky, dúhovky a vráskovca H25 – H28 Choroby šošovky H30 – H36 Choroby cievovky a sietnice H40 – H42 Glaukóm – zelený zákal H43 – H45 Choroby sklovca a očnej gule H46 – H48 Choroby zrakového nervu a zrakových dráh H49 – H52 Poruchy očných svalov, binokulárnych pohybov, akomodácie a refrakcie H53 – H54 Poruchy videnia a slepota H55 – H59 Iné choroby oka a očných adnexov Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky H03* Choroby mihalnice pri chorobách zatriedených inde H06* Choroby slzných orgánov a očnice pri chorobách zatriedených inde H13* Choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde H19* Choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde H22* Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde H28* Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde H32* Choroby cievovky a sietnice pri chorobách zatriedených inde H36* Choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde H42* Glaukóm pri chorobách zatriedených inde H45* Choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde H48* Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde H58* Iné choroby oka a očných adnexov pri chorobách zatriedených inde