Vyšetrenie očí

Pod vyšetrenie očí zahrňujeme vyšetrenie očného okolia(nadočnicových oblúkov, obočia a viečok), a vlastné vyšetrenie očí.

Nadočnicové oblúky – výrazne prominujú pri agromegálii (facies agromegalica)

Obočie – nadmerne vyvynuté obočie u ženy vzbudzuje podozrenie na virilizmus, preriednutie obočia sa vyskytuje pri myxedéme a pri otrave thaliom.

Viečka – presiaknuté viečka sú pri ochoreniach obličiek, u myxedému a u angioneurotickom edéme, pigmentácia viečok pri Addisonovej a Basedowovej chorobe. Žlté škvrny na horných viečkach sa označujú ako xanthelasma palpebrarum. Bývajú pri biliárnych cirhózach a poruchách lipidového metabolizmu.

Očné bulby – oba bulby sú normálne s stredovom postavení. Vystúpenie bulbov ventrálnym smerom s rozšírením očnej štrbiny sa označuje ako exoftalmus. Vyskytuje sa najmä u tyreotoxikózy. Väčšinou je obojstranný a symetrický. Dôležitý príznak je jednostranný exoftalmus, sprevádzaný otokom v periorbitálnej krajine a chemózou spojovky. Býva známkou vnútrolebečnej žilovej trombózy. Naše podozrenie sa znásobí, keď nájdeme zápalovú afekciu v obličaji. Oveľa vzácnejšie sa vyskytuje vpadnutie bulbov – enoftalmus. Pre tyreotoxikózu sú dôležité ďalšie očné príznaky: Graefeho, Moebiov a Stellwagov príznak.

Pohyblivosť bulbov – Pacienta vyzveme, aby pri fixovanej hlave sledoval očami náš prst, ktorým pohybujeme vo vzdialenosti najmenej 1m od jeho očí v rovine horizontálnej i vertikálnej. Tým zistíme, či sú bulbyvolne pohyblivé všetkými smermi. Pri obrne okohybných svalov vzniká strabizmus, ktorý môže byť buď divergentný – očná os smeruje do strany, alebo konvergentný – očná os smeruje mediálne.

Spojovky – Bledé spojovky sú pri anémii, hyperemické pri zápale alebo rozmnožení červených krviniek. Krvavé výrony bývajú pri krvácavých chorobách. Suchosť spojoviek sa ozačuje ako xeroftalmia a je prejavom nedostatku vitamínu A.

Skléry – Pri vyšetrení sklér si všímame hlavne nažltlé až žlté sfarbenie sklér, označované podľa intenzity žltého sfarbenia ako subikterus alebo ikterus. Je jedným z prvých objektívnych príznakov žltačky. Pri krvácavých chorobách môžu vzniknúť subkonjunktiválne hemoragie. Modré skléry sútypické pre osteogenesis imperfecta. Hnedé škvrny na sklérach tvorené melanínom sú časté u osôb tmavej pleti, hlavne u černochov. Hnedé škvrny, tvorené kyselinou homogentisovou a lokalizované v mieste úponu okohybných svalov, sa pozorujú u alkaptonúrie.

Zrenice – pri zreničkách si všímame tvar, veľkosť, reakciu na osvit a pohľad do blízka a do diaľky. Tvar môže byť okrúhly alebo nepravidelný. Pri šírke rozlišujeme rozšírenie – mydriázu, a zúženie – miózu. Rozdielna šírka zreníc sa volá – anizokória. 

Príklad