Záchranár

Vítajte na stránkach venovaných profesionálnym záchranárom. Chcel by som prostredníctvom týchto stránok, dať možnosť, komunikovať záchranárom medzi sebou, v podobe postrehov, článkov, recenzíí atď.

Sekcie:

2Informácie o laickej prvej pomoci, všetko čo potrebuje laik vedieť, aby mohol poskytnúť prvú pomoc, či už doma, v práci alebo na ulici. Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe. Záchranca musí vedieť:

  • zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života,
  • zistiť príznaky úrazu, ochorenia,
  • poskytnúť prvú pomoc,
  • privolať špecializovanú pomoc.
3Aktuálne doporučené postupy, medzinárodné štandardy, doporučenia, protokoly, skórovacie schémy atd.
1Aktuálne informácie z Vášho terénu

Keďže stránka je v úplných začiatkoch, nie je na nej ešte všetko podľa mojích predstáv. No už blízka budúcnosť ukáže, či som svoje predstavy dokázal aj zrealizovať. Sám takýto web asi nezvládnem, a tak budem potrebovať viac priaznivcov tejto problematiky, k spoludotváraniu kvalitného webu, ktorý bude pomáhať, jednak pri štúdiu, pri ďalšom sústavnom vzdelávaní zdravotníkov alebo pre rozhľad širokej verejnosti. Moje vízie sú hlavne na predávaní potrebných skúseností medzi kolegami, a to na viacerých úrovniach. Bude tu priestor pre lekárov, záchranárov, vodičov, pilotov, hasičov a všetkých, ktorých táto problematika bude zaujímať. Dúfam, že všetko čo som si v cieľoch vytíčil, sa mi aspoň sčasti podarí zrealizovať a Vy sem zavítate častejšie. Či už pre získanie informácií, alebo len tak pre zaujímavosť, či dokonca pri písaní článku, ktorý si myslíte že by tu nemal chýbať. Pekný deň Vám praje administrátor stránok.

infokomfarmakodbpod