Defibrilátor Corpuls 08/16 – univerzálny defibrilátorDefibrilátor Corpuls 08/16 – univerzálny defibrilátor
55

Defibrilátor Corpuls 08/16 – univerzálny defibrilátor

corpuls 08/16 je defibrilátor/monitorovací systém ktorý vyhovuje najvyšším požiadavkam. Bol vyvinutý a skonštruovaný pre prevádzku v ťažkých podmienkach. Prístroj ponúka najvyššiu možnú úroveň funkčnosti a spoľahlivosti.

Už od roku 1992 corpuls 08/16 bol úspešne zavedený rozmanitou škálou parametrov:

• Automatická synchronizácia výboja
• 100 výbojov pri 200 Jouloch, čas na dosiahnutie 200 Joule – 4 sek.
• EKG (1-, 6-, 12-zvodov)
• LCD monitor, nastaviteľný kontrast a poloha
• tlačiareň s vysokým rozlíšením
• pamäť pre EKG, dáta udalostí, trendy
neinvazívny kardiostimulátor NIP
automatická externá defibrilácia (AED)
interná defibrilácia