Infarkt myokarduInfarkt myokardu
100100

Infarkt myokardu

Infarkt myokardu je veľmi závažné ochorenie, ktoré je spôsobené hlavne náhlym prerušením dodávky kyslíka do srdcového svalu s následným odumretím časti svalových vlákien (srdcové bunky sa už neobnovujú). Ide o jednu z foriem ischemickej choroby srdca. Infarkt myokardu je 5x častejší u mužov ako u žien. Napriek významným pokrokom v liečbe infarktu srdca, úmrtnosť na infarkt myokardu je veľmi vysoká, pričom až polovica úmrtí nastáva v prvej hodine po infarkte. Je dokázané, že riziko výskytu infarktov je väčšie v prvých hodinách po prebudení sa zo spánku a v zimných mesiacoch. Zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu a ischemickej choroby srdca je definované vysokým tlakom krvi, zvýšenou hladinou cholesterolu a ostatných tukov v krvi, cukrovkou, nadváhou alebo obezitou, fajčením, dlhšie trvajúcim psychickým stresom a nedostatkom aktívneho pohybu, resp. športu. Riziko stúpa tiež vekom a je vyššie u mužov a pri výskyte srdcových problémov v rodine – dedičná predispozícia.

 

K nedokrvenosti srdcového svalu (myokardu) dochádza u väčšiny postihnutých v súvislosti s aterosklerotickým postihnutím tepien zásobujúcich srdce krvou = koronárne tepny. Pri ateroskleróze = kôrnatení ciev dochádza k postupnému usadzovaniu a ukladaniu tuku a ďalších látok do cievnej steny, kde vznikajú aterosklerotické pláty, ktoré zužujú vnútorný prierez ciev, čo pri cievach srdca vyvoláva anginu pectoris (bolesti za hrudnou kosťou, ktoré sa prejavia pri námahe). Pokiaľ dôjde k prasknutiu aterosklerotického plátu, na jeho povrchu sa začnú zhlukovať krvné doštičky, ktoré úplne uzavrú koronárnu tepnu. Oblasť, ktorá bola touto tepnou zásobovaní krvou je bez kyslíku a ostatných dôležitých živín. Pokiaľ nedôjde k veľmi rýchlemu obnoveniu prietoku krvi, vzniká akútny infarkt myokardu. Podobne dôjde k upchatiu tepny pri postupnom narastaní aterosklerotického plátu. Podľa toho, aká veľká časť steny srdca je postihnutá uzáverom tepny, ide o transmurálny = Q-infarkt (vtedy je postihnutá celá hrúbka steny) alebo ide o netransmurálny non-Q-infarkt myokardu (postihnutá je len vnútorná vrstva srdca).
Akútny infarkt myokardu sa prejavuje krutou zvieravou alebo pálivou bolesťou za hrudnou kosťou (stenokardia), ktorá sa môže prejavovať aj vyžarovaním do ľavej ruky, krku, čeľuste, chrbta a aj do brucha (nutkanie na zvracanie). Bolesť je nazávislá na polohe tela a na spôsobe dýchania, je však podobná ako bolesť pri angine pectoris, líši sa len svojou intenzitou a dĺžkou trvania. Bolesť trvá niekoľko minút až hodín, užitie nitrátov (nitroglycerín) nepomáha. Infarkt myokardu sprevádza potenie, zvracanie, búšenie srdca, nepokoj, strach a úzkosť. Pri rozsiahlom infarkte myokardu dochádza k zlýhaniu prečerpávacej schopnosti srdca a objavuje sa akútna dušnosť, pri starších postihnutých aj zmätenosť (pri postihnutí viac ako 20% svaloviny srdca). V niektorých prípadoch môže infarkt myokardu prebiehať úplne bez sprievodných príznakov – ide o nemý infarkt myokardu. Infarkt môže byť príčinou náhlej smrti, kedy dochádza k pretrhnutiu steny srdca alebo srdcovej prepážky, ale aj ako dôsledok poruchy rytmu srdca (arytmie) alebo rozsiahleho postihnutia svaloviny srdca (viac ako 40%).
Pri akomkoľvek podozrení na akútny infarkt myokardu je nutné ihneď volať rýchlu zdravotnú pomoc – telefón 155 alebo 112. Počas čakania na príchod rýchlej zdravotnej pomoci je dobré si zachovať kľudnú myseľ a nepanikáriť. Pokiaľ to je možné, užite tabletku Anopyrínu (100 mg) a strieknite pod jazyk nitroglycerín v spreji (prípadne vložte tabletku nitroglycerínu pod jazyk) a toto zopakujte po 5 minútach.