Hypoglykémia

Poruchy vedomia spojené s ochorením na diabetes mellitus, najmä bezvedomie s hypoglykémiou, sa vyskytujú v prednemocničných podmienkach často. Pre ich náhly vznik najčastejšie zasahuje zdravotnícka záchranná služba, lekári iných špecializácií sa prakticky s touto diagnózou už ani nestretávajú. Diagnostika nie je niekedy ani potrebná, stačí podozrenie. Liečba je jednoduchá a efektívna. Pre neuróny CNS je nedostatok glukózy len o niečo pomalšie nebezpečný ako nedostatok kyslíka, preto hypoglykémia (aj podozrenie) je vždy urgentným stavom.
Príčiny hypoglykémie nie sú podstatné pre liečbu, ale pátra sa po nich u pacienta po zotavení z bezvedomia a u príbuzných, aby sa hypoglykéma neopakovala. Ak sa epizódy hypoglykémie opakujú v priebehu dní alebo niekoľkokrát mesačne, odporučí sa konzultácia u endokrinológa-diabetológa. Môže ísť o:

zvýšenú telesnú námahu v porovnaní s bežnou aktivitou postihnutého (neznamená to nadmernú námahu, ale len väčšiu ako je zvyknutý)
lieky vytesňujúce endogénny aj exogénny inzulín z väzby na plazmatických bielkovinách (salicyláty, antireumatiká, antibiotiká, analgetiká)
interkurentné ochorenie alebo úraz
nechuť do jedenia pri nezmenenom dávkovaní perorálnych antidiabetík alebo inzulínu
vynechanie jednej alebo viac porcií jedla,
zábudlivosť, nedodržiavanie životosprávy, vynechanie 2. večere pri aplikácii inzulínu vo večerných hodinách, nepravidelný príjem potravy v priebehu dňa,
nadmerný príjem alkoholu (viac ako 200 ml vína, alebo 500 ml piva, alebo 50 ml destilátu v priebehu dňa), alebo konzumáciu alkoholu namiesto jedla.

Anamnéza a subjektívne príznaky
nervozita, nepokoj, pocit hladu, zhoršené videnie. Skôr než o nich postihnutý vypovie, upadá do bezvedomia, takže pre diagnózu sú bezcenné. Pomôže anamnéza od svedka alebo rodinného príslušníka. V anamnéze hypoglykémie býva nechuť do jedenia, dlhý odstup medzi podaním inzulínu a jedla, zvýšená alebo nezvyčajná telesná námaha, užitie liekov s väzbou na bielkoviny plazmy alebo len obyčajná nedisciplinovanosť. Niektoré perorálne antidiabetiká majú účinok dlhší ako 24 hodín a stráca sa súvislosť medzi užitím lieku a vynechaním jedla.

Objektívne príznaky

Bezvedomie môže predchádzať kvalitatívna porucha vedomia, niekedy ťažko odlíšiteľná od opitosti, dezorientácia, agresivita až psychotické príznaky
Bledosť, potenie, tachykardia – klasické učebnicové príznaky, ale nevyskytujú sa pravidelne a
spolu. Kardiaká, antiarytmiká, najmä betablokátory bránia tachykardii, vazodilatačne pôsobiace lieky (blokátory kalciových kanálov, antihypertenzíva, nitráty) maskujú bledosť

Hodnota glykémie nie je podstatná pre rozhodnutie o liečbe. Klinické príznaky hypoglykémie môžu byť aj pri „normálnych“ hodnotách glykémie, ak nastal rýchly pokles hyper glykemických hodnôt. O vzniku bezvedomia rozhoduje dynamika zmien, nie absolútna hodnota.