Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS)

Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu v siedmich operačných strediskách prevádzkuje s povolením Ministerstva Zdravotníctva SR spoločnosť AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. S poskytovaním leteckej záchrany na Slovensku má ATE už 19 rokov skúseností.

VZZS je súčasťou integrovaného záchranného systému: voľbou jednotného čísla tiesňového volania 112 sa volajúci dovolá na koordinačné stredisko, ktoré bezodkladne zabezpečí potrebné opatrenia a záchranné zložky pre poskytnutie pomoci. VZZS je privolaná všade tam, kde je nevyhnutný rýchly zásah lekára a šetrný transport pacienta. Dovolať sa na dispečing Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby sa dá aj priamo na čísle 18 155. Vrtuľníky sa často využívajú aj pri medzinemocničných prevozoch pacientov a transportoch pre transplantačný program. AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o. má uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami, ktoré sídlia na území Slovenskej republiky. Pre všetkých občanov, ktorí sú v nich poistení, je záchrana vrtuľníkom plne hradená z ich zákonného zdravotného poistenia.

Výhodou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je predovšetkým rýchlosť a dostupnosť. Tieto faktory zohrávajú veľkú úlohu pri záchrane ľudského života, prispievajú k zníženiu utrpenia pacientov a znižujú tiež riziko neskorších vážnych zdravotných komplikácií. Posádky ATE zasahujú pri úrazoch v horských oblastiach, v lesných terénoch a odľahlých lokalitách, pri dopravných nehodách, záplavách či hromadných nešťastiach.

V súčasnosti je Vrtuľníková záchranná zdravotná služba v pohotovosti 24 hodín denne – 7 dní v týždni – 365 dní v roku.

Po prijatí výzvy je posádka ATE pripravená na vzlet do niekoľkých minút, jej akcieschopnosť však závisí od poveternostných podmienok. V krajinách V4 patrí ATE prvenstvo v lietaní pomocou nočného videnia Night Vision Goggles pri záchranných akciách.

Vrtuľníkmi a sanitným lietadlom preváža ATE pacientov nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na špecializované zdravotnícke pracoviská v zahraničí, prípadne zo zahraničia do našich zdravotníckych zariadení.