Calypsol

Calypsol inj 500 mg

ketamín, fy. Ketamin, Ketalar, Calypsol

 

anestetikum, analgetikum
pôsobí na receptory v mozgu podla dávky analgeticky až anesteticky
analgézia a anestézia pri popáleninách, polytraume a iných somatických bolestivých stavoch (nie je účinný na viscerálnu bolesť)
-kraniocerebrálne poranenie s riziko zvýšenia ICP alebo intrakraniálna hypertenzia -dekompenzovaná hypertenzia, ACS, kadiálne zlyhávanie, tyreotoxikóza -relat: krče, psychiatrické ochorenie
zvyšuje sekréciu v DC, hypertenzia, tachykardia, možný útlm dýchania, laryngospazmus, akútne psychotické stavy
-anestézia: 1 – 2 mg/kg i.v. -analgézia: 1 – 4 mg/kg i.v.
-anestézia: 1 – 4 mg /kg i.v. (u detí podávať maximálne 1% koncentráciu!) -analgézia: 0,25 – 0,5 mg/kg i.v. alebo 0,5 mg/kg i.m., alebo 3 – 10 mg/kg p.o.
-má bronchodilatačný účinok, môže sa použiť pri astme reszistentnej na bežnú liečbu -možno použiť aj v gravidite -vhodné kombinovať s Dormicom, zníži sa výskyt psychotických komplikácií -každé anestetikum môže podávať len anestéziológ, k dispozícii musia byť pomôcky na zaistenie DC, podporné dýchanie, odsávačka, kyslík a monitoring! -pacient po podaní anestetika musí byť pod nepretržitým dohľadom lekára alebo záchranára

  • .