ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

• je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR,
• zabezpečuje príjem tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby, spracovanie tiesňového volania a realizáciu odozvy na tiesňové volanie, v prípade potreby vydáva pokyn ambulancii záchrannej zdravotnej služby na zásah,
• riadi, koordinuje a vyhodnocuje záchrannú zdravotnú službu tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť,
• zabezpečuje odbornú prípravu svojich zamestnancov,
• organizuje kurzy prvej pomoci a kurzy inštruktorov prvej pomoci,
• plní ďalšie úlohy v zmysle zákonov.
• Je organizačne členené na:
•  riaditeľstvo a
•  8 krajských operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby.
Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby
Zabezpečujú záchrannú zdravotnú službu poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti ambulanciami záchrannej zdravotnej služby. Sú základnou záchrannou zložkou Integrovaného záchranného systému, ktorá vykonáva záchrannú zdravotnú službu na zásahovom území SR. Plnia úlohy vyplývajúce zo zákonov. Na Slovensku je 28 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby.[/panel]
Sieť záchrannej zdravotnej služby
• tvorí 280 staníc záchrannej zdravotnej služby účelne rozmiestnených na území SR s cieľom zabezpečenia primeranej dostupnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Mapy.
• V nepretržitej pohotovosti k zásahom sú:
• 92 ambulancií rýchlej lekárskej pomoci „RLP“,
• 181 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci „RZP“ a
• 7  ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby „VZZS“.
• Niektoré ambulancie RLP sú špeciálne vybavené ako mobilné intenzívne jednotky „MIJ“.

VOLAJTE v prípade potreby číslo 155 alebo 112