AV blokáda I. stupňa

Pri sínusovom rytme vznikajú impulzy pravidelne (cca 60/min.) v SA uzle. Každý impulz sa šíri cez predsiene (P vlna ku AV uzlu)
V AV uzle sa impulz spomalí o cca 0,1s. Predsiene za ten čas vypumpujú krv do komôr. Potom impulz pokračuje na komory (QRS komplex).

PQ interval

Fyziologický PQ interval má (0,12 – 0,2s) PQ interval = P vlna (cca 0,08s) + PQ segment (cca 0,1s)

Predĺžený PQ interval > 0,20s (>5 štvorčekov)

Úzky QRS komplex (<0,12s)

Pretože komory sú aktivované cez neporušené Tawarové ramienka

av-node-delay
ecg-first-av-block