Buscopan

Buscopan inj 20 mg

butylscopolamin, fy. Buscopan

Trieda: spazmolytikum, parasympatolytikum

Mechanizmus: spazmolytický účinok na hladké svaly gastrointestinálneho, biliárneho a urogenitálneho traktu

Indikácia: akútne žalúdčné, črevné, žlčníkové a urogenitálne spazmy, vrátane biliárnej a obličkovej koliky

Kontraindikácia: hypertrofia prostaty s retenciou moču, mechanické stenózy v oblasti gastrointestinálneho traktu

Vedl. účinky: sucho v ústach, tachykardia

Dávkovanie: 20 – 40 mg i.v., i.m.

Deti: 5 mg i.v., i.m. (max. 1,5 mg/kg/deň)