Betaloc

Betaloc inj 5 mg

metoprolol, fy. Betaloc

Trieda: beta – blokátor

Mechanizmus: blokuje sympatomimetické beta – receptory v srdcia a cievach, čím spôsobí zníženie kontraktility, frekvencie a vodivosti srdca.

Indikácia:

  • každý pacient s akútnym koronárnym syndrómom, ktorý nemá kontraindikáciu.
  • znižuje veľkosť inferktového ložiska, pôsobí antianginózne, znižuje výskyt KF
  • urgentná liečba hypertenzie
  • supraventrikulárne tachykardie / tachakardie s úzkym QRS komplexom (paroxyzmálna SVT, fibrilácia a flutter predsiení) na ukončenie tachykardie alebo spomalenie HR

Kontraindikácia:

  • zlyhávanie srdca, poruchy rytmu s blokádami
  • hypotenzia s STK pod 90 torr
  • bradykardia pod 60/min
  • astma bronchiale, CPOD s bronchospastickou zložkou

Vedl. účinky: bradykardia, hypotenzia

Dávkovanie: 5 mg i.v. pomaly, opakovať p.p. v 5 minútových intervaloch do max. dávky 15 mg

Deti: 0,1 mg/kg i.v. (možno 2x opakovať)

Poznámka: súčasné podanie s blokátorom Ca kanála (Lekoptin) spôsobuje ťažké hypotenzie, bradykardie a zlyhanie srdca.