Carbotox

Carbotox tbl 500 mg

Carbo adsorbens, živočíšne uhlie

adsorbent
viaže na seba v gastrointestnálnom trakte chemické látky a zabraňuje ich adsorbcii do krvi
perorálne otravy, najmä ak sa daná látka adsorbuje, ak je od požitia menej ako 1 – 2 hod, ak je významný enterohepatálny obeh, ak je látka velmi toxická, ak sa jedná o tbl s riadeným uvoňovaním
pri ťažkej intoxikácii nie je
nauzea, obstipácia. Ak sa podáva pacientovi s poruchou vedomia, je riziko aspirácie – treba zvážiť zaistenie dýchacích ciest tracheálnou intubáciou a zavedenie nasogastrickej sondy
1 g/kg p.o., typicky 50 – 75 g rozpustiť v 2 – 5 dl vody a vypiť, alebo podať cez nasogastrickú sondu
1 g/kg, možno rozpustiť tabletku vo vode

.