PEEP

Pozitívny endexspiračný tlak (Positive end-exspiratory pressure, PEEP)

 

Popis: Pozitivny pretlak na konci výdychu (PEEP) nedovolí pokles tlaku v dýchacích cestách k nulovej hodnote, bráni kolapsu alveol a predlžuje tak expoziciu dýchacej zmesi v alveolach. PEEP nie je samostatným zpôsobom umelého dýchania, len sa spojuje s určitými ventilačnými režimami alebo so spontánnym dýchaním (CPAP).

Indikácia: PEEP sa používa k zlepšeniu oxygenácie u difúznych pľúcnych lézií a k vytlačeniu tekutiny z intersticia u pľúcneho edému, hlavne u

 • syndrómu dychovej tiesne dospelých (ARDS)
 • syndrómu dychovej tiesne novorodencov (IRDS)
 • ľavostrannej srdcovej nedostatočnosti
 • intersticiálnej pneumónie.

 

PEEP sa obvykle nezaraďuje u pacientov, ktorí sú dostatočne oxygenovaní pomocou FiO2 pod 0,5.

Výhody: Dýchanie so zaradeným PEEPom

 • prevzdušňuje aj atelektatické úseky pľúc
 • zväčšuje funkčnú reziduálnu kapacitu pľúc
 • favorizuje parciálny tlak kyslíku (paO2).

 

Komplikácie: Barotrauma (intersticiálny emfyzém, pneumomediastinum, subkutánny emfyzém, pneumothorax): Zvýšením priemerných i maximálnych tlakov v dýchacích cestách ( na 50cmH20) narastá riziko barotraumy. Porucha hemodynamiky: Zhoršenie žilového návratu vedie k zmenšeniu srdcového výdaja.

Obmedzenie: Z uvedených dôvodov zaradenie PEEP nie je vhodné u pacientov

 • s emfyzémom
 • s bronchiálnou astmou
 • s intrakraniálnou hypertenziou
 • so zníženou renálnou perfúziou
 • s prekrvením pečene
 • s hypovolémiou a hypotenziou.

 

Počiatočné nastavenie: Obvyklá počiatočná hodnota PEEP je 2,5-5cmH20. Po zavedení PEEP sa kontrolujú hemodynamické parametre (nepretržite 15min. a opäť po 45 minútach).